ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.africa hot!
R350.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.co.za hot!
R120.00
1 سال
N/A
R120.00
1 سال
.org.za
R120.00
1 سال
N/A
R120.00
1 سال
.biz
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.blog
R480.00
1 سال
R480.00
1 سال
R480.00
1 سال
.capetown
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
.cloud
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
.co
R520.00
1 سال
R520.00
1 سال
R520.00
1 سال
.com
R190.00
1 سال
R190.00
1 سال
R190.00
1 سال
.co.uk
R190.00
1 سال
R190.00
1 سال
R190.00
1 سال
.de
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
.domains
R580.00
1 سال
R580.00
1 سال
R580.00
1 سال
.durban
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
.email
R380.00
1 سال
R380.00
1 سال
R380.00
1 سال
.host
R1800.00
1 سال
R1800.00
1 سال
R1800.00
1 سال
.hosting
R590.00
1 سال
R590.00
1 سال
R590.00
1 سال
.info
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.io
R840.00
1 سال
R840.00
1 سال
R840.00
1 سال
.joburg
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
.me
R420.00
1 سال
R420.00
1 سال
R420.00
1 سال
.mobi
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
.net
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
.net.za
R120.00
1 سال
N/A
R120.00
1 سال
.nl
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
.online
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
.org
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
.site
R620.00
1 سال
R620.00
1 سال
R620.00
1 سال
.tech
R1050.00
1 سال
R1050.00
1 سال
R1050.00
1 سال
.tv
R750.00
1 سال
R750.00
1 سال
R750.00
1 سال
.us
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
.website
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
R540.00
1 سال
.web.za
R120.00
1 سال
R120.00
1 سال
R120.00
1 سال
.xyz
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
.date
R100.00
1 سال
R100.00
1 سال
R100.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains